f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Parent Program

โปรแกรมสำหรับผู้ปกครอง

เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันกับลูกๆ ทั้งเสริมแนวความคิดในตัวคุณเอง และเพื่อสร้างแวดล้อมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มสมการแห่งความสุขในครอบครัวและการใช้ชีวิต

Anger Management : ฉลาดคิด ฉลาดพูด ฉลาดทำ​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : Anger Management : [...]

Chemistry ต่างวัยใจตรงกัน​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : Chemistry ต่างวัยใ [...]

Growth Mindset : ครอบครัวปลูก ”สุข”​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : Growth Mindset : ค [...]

The Parents Club : ตอนค้นหาอาชีพในฝันของลูก​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : The Parents Club : [...]

บ้านนี้ คลิ๊ก กัน: DISC is “CLICK”​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : บ้านนี้ คลิ๊ก กัน: [...]

สร้างสุขนอกกล่อง…ครอบครัวสุขสันต์​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : สร้างสุขนอกกล่อง.. [...]

สอนลูกแบบ Outward Mindset ได้ทั้งผลลัพธ์และใจลูก​

ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว​ : สอนลูกแบบ Outward [...]

Learn how to learn: เรียนรู้อย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้งครอบครัว​

Orientation Session: Learn how to learn: เรียนรู้อย่างไรให้ไ [...]

กรอบคิด “สุข + สำเร็จ” Ep.1

Growth Mindset the Series: Growth Mindset Module 1: กรอบคิด  [...]

กรอบคิด “สุข + สำเร็จ” Ep.2 ​

Growth Mindset the Series: Growth Mindset Module 2: กรอบคิด [...]

DISC is love: ต่างสไตล์ ไม่ต่างใจ​

Personality and Style Series:  DISC is love: ต่างสไตล์ ไม่ต่ [...]

My Value My Life: สมการแห่งความสุขและการใช้ชีวิต​

Personality and Style Series:  My Value My Life: สมการแห่งคว [...]

สุขนอกกรอบ (ฉบับครอบครัว) Ep.1​

Outward Mindset the Series: Outward Mindset for life module [...]

สุขนอกกรอบ (ฉบับครอบครัว) Ep.2 ​

Outward Mindset the Series: Outward Mindset for life module [...]

สุขนอกกรอบ (ฉบับครอบครัว) Ep.3 ​

Outward Mindset the Series: Outward Mindset for life module [...]

Introduction to Growth Mindset ​

Preview Session: Introduction to Growth Mindset ​ เกี่ยวกับค [...]

Introduction to Outward Mindset ​

Preview Session: Introduction to Outward Mindset ​ เกี่ยวกับ [...]