f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Emotional Intelligence

Emotional Intelligence 1 Understanding my Emotional Intelligence

Emotional Intelligence

ความฉลาดทางอารมณ์ คือตัวกำหนดความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์ และระดับความสุขในชีวิตของคุณ ที่สำคัญไม่แพ้ทักษะหรือความสามารถทางสติปัญญา คอร์สนี้จะสอนให้คุณเข้าใจ จัดการ และรู้จักใช้ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคง ทั้งกับครอบครัวและที่ทำงาน

4Line Learning: Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center

 • ทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ออนไลน์ “Psytech” และนำผลรายงานเข้ามาใช้ในห้องเรียน
 • เหตุใดความฉลาดทางอารมณ์จึงสำคัญและมีผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการกับความเครียด
 • “Personal Domain” ของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านการรู้จักตัวเองและบริหารจัดการตนเอง
 • “Interpersonal Domain” ของความฉลาดทางอารมณ์ในด้านการวางตัวในสังคม และการบริหารความสัมพันธ์
 • การอ่านและเข้าใจรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง และตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับความกดดัน
 • ผลกระทบจากรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองที่มีต่อผู้อื่น
 • กำหนดแผนพัฒนาตนเองเพื่อสร้างศักยภาพของทักษะการจูงใจและการวางตัวกับผู้อื่น
 • การพัฒนาการรู้จักตนเองให้ลึกซึ้งมากขึ้น
 • แนวคิดการใช้ และการควบคุมสมองทั้งสามส่วน
 • แรงกระตุ้นที่ก่อให้เกิดความเครียด จะรับมือกับมันอย่างไร
 • การให้และรับ “ข้อมูลป้อนกลับ” อย่างสร้างสรรค์
 • การรับมือกับบทสนทนาที่ยาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงบวก
 • เคล็บลับในการจูงใจตนเองเพื่อให้เดินหน้าต่อได้ แม้ในสภาวะของความกดดัน
 • การเป็นคนเอาใจใส่ผู้อื่นมากขึ้น – จะฟังอย่างไรที่จะเข้าใจผู้อื่น
 • อ่านภาษาท่าทางและตอบสนองด้วยวิธีที่เหมาะสม

ในโลกที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนมากขึ้น เรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ก็ยิ่งเพิ่มความสำคัญมากขึ้น ในขณะที่เรากำลังต่อสู้รับมือกับความกดดันต่างๆ และความไม่แน่นอน อีกทั้งรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ก็ไม่เหมือนเดิมด้วยแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและปรับความฉลาดทางอารมณ์ให้เหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้น หนังสือของ Daniel Goleman พูดถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ว่า เป็นเรื่องที่ตอนนี้ใครต่อใครต่างก็ให้ความสนใจจนอาจจะเรียกได้ว่า สำคัญเท่าหรือสำคัญกว่า IQ เสียอีก

รูปแบบที่เป็นส่วนสำคัญของ ความฉลาดทางอารมณ์นั้น มีสองส่วนคือ

1. The Personal Domain
เราต้องเริ่มเข้าใจตนเองก่อน ที่จะไปเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น Personal Domain มองถึงความสามารถสองส่วนที่ไปคู่กันคือ การรู้จักตนเอง และ การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และรู้ว่าอารมณ์ตนเองกระทบกับผู้อื่นอย่างไร สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจภาพลักษณ์ตนเอง ตระหนักถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา และเปิดรับกับข้อมูลป้อนกลับ
การบริหารจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองภายใต้ความกดดัน ทำอย่างไรให้เรานิ่ง คิดบวก และ เดินหน้าไปต่อได้
Personal Domain เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ความฉลาดทางอารมณ์ดีขึ้น เพราะเราต้องเข้าใจและบริหารจัดการตนเองได้ก่อน ที่เราจะไปเริ่มเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น

2. The Interpersonal Domain
ในส่วนนี้ เป็นการตระหนักถึงผู้อื่น และ รู้ว่าจะจูงใจ หรือ สร้างแรงบันดาลใจผู้อื่นอย่างไร ความสามารถที่สำคัญที่ไปคู่กันคือ การวางตัวในสังคมและ การบริหารความสัมพันธ์
การวางตัวในสังคม หมายถึง การเข้าใจความต้องการและ ความรู้สึกของผู้อื่น สิ่งนี้จะช่วยให้เราเข้าอกเข้าใจมากขึ้น และ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาข้อตกลงร่วมกันกับผู้อื่นที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่าย
การบริหารความสัมพันธ์ หมายถึง รูปแบบการจูงใจตามธรรมชาติของเรา สิ่งนี้ช่วยในการเข้าใจจุดแข็งที่เรามีและ ช่วยในการวางกลยุทธ์ในการจูงใจผู้อื่น วางแผนพัฒนาวิธีการสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้เราได้แนวร่วมกับแผนงานและแนวคิดที่วางไว้
Interpersonal Domain เปิดประตูสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำที่มีศักยภาพในการจูงใจผู้อื่น สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงแนบแน่นกับผู้อื่นได้

หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ์นี้ จะเป็นการใช้เครื่องมือการประเมิน Psytech Emotional Intelligence ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงการใช้ได้กับบุคคลทุกชาติทุกภาษา แบบประเมินนี้ช่วยให้เราประเมินทั้ง Personal and Interpersonal Domain เปรียบเทียบกับผู้นำมืออาชีพทั่วไป ซึ่งทำให้เราเห็นว่าตัวเราเองอยู่ใกล้เคียงหรือ แตกต่างเพียงใดกับผู้นำมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ เน้นการฝึกปฎิบัติ ที่จะช่วยเราเข้าใจรูปแบบความฉลาดทางอารมณ์ของเราเองอย่างลงลึก เราจะเข้าใจว่า รูปแบบโดยธรรมชาติของเรานั้นเอื้อ หรือ เป็นอุปสรรค ต่อการสร้างความสมดุลระหว่างอารมณ์ตนเอง และ ผลกระทบต่อผู้อื่น นอกจากการฝึกฝนแล้ว ในหลักสูตร เราจะได้ทำแผนในการนำไปปฎิบัติต่อเพื่อช่วยพัฒนาการสร้างความสมดุลของอารมณ์และพัฒนาทักษะในการจูงใจผู้อื่น

ผู้ที่ควรเข้าหลักสูตร

 • ทุกคน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนถึงพนักงานทั่วไป ทั้งจากองค์กรเอกชน หรือ เจ้าของธุรกิจที่สนใจในการพัฒนาในการรู้จักตนเอง ในการบริหารจัดการตนเอง และในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

Emotional Intelligence จาก Psytech International แบ่งออกเป็น workshop ในห้องเรียน 2 คลาส

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส Emotional Intelligence สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้