อยู่รอดในยุค Digital​

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทหลักทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน 🌐 ตั้งแต่การสั่งอาหารผ่านแอป การเชื่อมต่อกับผู้คนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงรูปแบบการทำงานที่พัฒนาเป็น Hybrid Workplace จะเลือกทำงานจากออฟฟิศหรือจากที่ไหนก็ได้

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีก็ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างทักษะหรือ ‘Skill gap’ ที่กว้างกว่าเดิม และยังมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ทักษะ Digital skills อย่างการใช้ Microsoft Office หรือ Analytics Tools เบื้องต้นจึงกลายเป็นทักษะ ‘พื้นฐาน’ ที่พนักงานยุคใหม่ต้องเรียนรู้ไว้ติดตัว ไม่ใช่ทักษะ ‘พิเศษ’ ที่เอาไว้ใส่ใน Resume อีกต่อไป

ผลสำรวจของ European Commission ชี้ให้เห็นว่า มีความต้องการด้าน Digital skills ในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมาก โดยระบุไว้ว่า 90% ของผู้ที่ทำงานในสายอาชีพ (Professional Careers) ควรมี Digital skills ติดตัวไว้เป็นพื้นฐาน และเพิ่มสูงขึ้นเป็น 98% หากคุณมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือผู้จัดการ (Manager) 👩‍💼

หากคุณอยากก้าวตามโลกให้ทัน ดีดตัวเองให้โดดเด่นในการแข่งขันสนามนี้ การ Upskill ทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Advance Digital skills) เช่น Digital Marketing, Advanced Social Media, หรือ Data Analytics จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดในปี 2022 นี้! 🤩

แต่เมื่อถึงเวลาทำงานจริง คุณจะมีเพียง Hard skills หรือ Digital skills อย่างเดียวไม่ได้ ลองนึกดูว่าหากมี Digital Marketer คนหนึ่งที่เก่งมาก ตามทันทุกเทรนด์ ทฤษฎีแม่นยำ 💡 แต่กลับขาด Essential Skills ที่เป็นการเรียนรู้ในระดับกรอบความคิด (Mindset) ซึ่งหยั่งรากลึกลงไปถึงพฤติกรรม เช่น ทักษะการสื่อสาร (Communication), ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy), ความเป็นผู้นำ (Leadership) ฯลฯ ก็อาจส่งผลให้ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ นำเสนอ Pitch น่าเบื่อไม่มัดใจลูกค้า ระบบการแก้ปัญหาก็พัง เรื่องบริหารทีมยิ่งไม่ต้องพูดถึง

นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการมี Essential Skills ควบคู่ไปกับ Hard Skills อย่างเหล่า Digital Skills จะช่วยเสริมให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมทีม และประสบความสำเร็จในทุกแคมเปญ 🚀 

#ยกระดับมุมมองและความคิด 💪 การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ก็เปรียบเสมือนการเติมอาหารเสริมดีๆ ให้กับความคิด เมื่อเรามีความรอบรู้ไปด้วยสกิลเสริมก็จะทำให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด​​

#เปิดประตูให้โอกาสก้าวหน้า 🚪 การพัฒนาทักษะในสาขาที่คุณสนใจยังเป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้พบเจอกับแง่คิด มุมมอง และความรู้ใหม่จากเมนเทอร์ (Mentor) ดีๆ และอาจเป็นการเปิดทางสู่การเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนบทบาทในที่ทำงานได้อีกด้วย 

#ค้นพบแรงบันดาลใจมากมาย 🌈 การลงเรียนคอร์สออนไลน์นำไปสู่การสร้างคอมมูนิตี้ที่รายล้อมไปด้วยผู้คนที่มีความสนใจและมีแพชชั่นร่วมกัน ที่พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆ อีกมากมาย

 

Loading

บทความอื่นๆ