f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

designyourlearning

เก่งงาน

01 เพิ่ม PRODUCTIVITY ในตัวเอง

เข้าใจหลักการทำงานแบบ Agile เพื่อปรับวิธีการทำงานให้คล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

Do Less, Get More with Strategic Thinking

ทำน้อยให้ได้มาก ด้วยการคิดอย่างมีกลยุทธ์

Work Efficiency

รู้จักตัวช่วยในการจัดระเบียบชีวิตแม้ในวันที่งานล้นมือ

Self Leadership 1-2

ทำลายข้อจำกัด ตั้งเป้าหมายให้ชัด สร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จด้วยตัวเอง

Getting to Know Yourself Better and Managing Your Time

เรียนรู้วิธีบริหารเวลาในแต่ละวันของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Recognising the Symptoms of Stress

รู้จักอาการและสัญญาณต่าง ๆ ของความเครียด

Coping with Stress

เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด อย่างมีประสิทธิภาพ

Professional Retraining

เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด อย่างมีประสิทธิภาพ

Outward Mindset at Work 1-2

เปลี่ยนวิธีมองคนรอบตัว เพื่อปลดล็อคตัวเองจากปัญหาเรื่อง ‘คน’ อันน่าปวดหัว

Growth Mindset 1-2

ปลดล็อคขีดจำกัดจุดประกายศักยภาพในตัว ด้วยแนวคิดเชิงเติบโต

02 ติดอาวุธ เพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์

Formatting Your Slides

ออกแบบสไลด์พรีเซนต์ให้น่าอ่านและเป็นมืออาชีพด้วยเทคนิคง่าย ๆ

Deliver Your Talk

รู้จักวิธีพูดเพื่อนำเสนอไอเดียดี ๆ ให้แจ้งเกิดได้ด้วยจากเทคนิคที่นำไปใช้จริง

Preparing and Managing Complex Negotiations

เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองในบริบทยาก ๆ

Sell Your Ideas Using Mind Mapping

สื่อสารแนวคิดอย่างตรงประเด็นและเข้าใจง่านด้วย Mind Mapping

Negotiation for Results 1-2

ยกระดับการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ทั้งสิ่งที่ต้องการและความสัมพันธ์ที่ดี

Effective Presentation Skills 1-2

นำเสนออย่างมั่นใจด้วยวิธีการสื่อสารที่ทรงพลัง

The Four Houses of DISC 1-2

วิเคราะห์ตัวตน เข้าใจสไตล์คนที่แตกต่าง เพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง

03 ทำความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้ายุค 4.0

Outward Mindset at Work 1-2

เปลี่ยนวิธีมองคนรอบตัว เพื่อปลดล็อคตัวเองจากปัญหาเรื่อง ‘คน’ อันน่าปวดหัว

Emotional Intelligence 1-2

จัดการความฉลาดทางอารมณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงทั้งในชีวิตและที่ทำงาน

The Four Houses of DISC 1-2

วิเคราะห์ตัวตน เข้าใจสไตล์คนที่แตกต่าง เพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง

Design Thinking 1 ‘Empathy’

ทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อเปิดเผยสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจแบบเจาะลึก

How to Apply Outward Mindset

ฝึกประยุกต์ใช้ Outward Mindset เพื่อยกระดับคุณภาพความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

New Business

เข้าใจธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 ผ่านตัวอย่างเคสธุรกิจจริง

Connected Point of Sale

ทำความเข้าใจกลยุทธ์การสื่อสารทุกช่องทางแบบ OMNICHANNEL

Psychology & Communication Techniques

เจรจาด้วยหลักจิตวิทยาที่นำไปสู่ผลลัพธ์และไม่ทำให้ความสัมพันธ์บอบช้ำ

Stellar Retail Customer Service

ส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย เพื่อความพึึงพอใจที่ดีที่สุดของลูกค้า

04 รู้จักการใช้ DATA ในการทำงานและบริหารธุรกิจ

Multi-Screen Behavior

เข้าใจการบริโภคสื่อแบบมัลติสกรีนของคน Gen C (Conected Generation) เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

Improving Lives with Data

ใช้ประโยชน์จาก Data ที่อยู่รอบตัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน

Business Analytics with Excel

เสริมสร้างการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติผ่านโปรแกรม Excel

Power BI

สร้างแดชบอร์ดและนำเสนอข้อมูลแบบเข้าใจง่ายด้วยตัวคุณผ่านโปรแกรม Power BI

Tableau Desktop 10

นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นภาพสวยและเข้าใจง่าย

Data Science with Python

เข้าใจกระบวนการ Data Science และเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Python

Big Data and Hadoop Adminstrator

ฝึกทักษะและระเบียบวิธีที่จำเป็นในการนำไปใช้วิเคราะห์ Big Data

Data Science with SAS Training

ก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการวิเคราะห์โดยการใช้เครื่องมือ SAS

Data Science Certification Training – R Programming

ความรู้เชิงลึึกด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ R ผ่านเคสธุรกิจและกรณีศึกษามากมาย

Machine Learning

เข้าใจรูปแบบของปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ทรงพลัง