The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self

เรียนรู้สไตล์พฤติกรรมที่แสดงถึงบุคลิกของตัวคุณ และรู้จักสังเกตสไตล์ของคนอื่นๆ เมื่อคุณดูอ่านพฤติกรรมเหล่านี้เป็นแล้ว ทั้งการสื่อสารและความสัมพันธ์ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้าน จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็น

เกี่ยวกับคอร์สนี้?

เรียนรู้สไตล์พฤติกรรมที่แสดงถึงบุคลิกของตัวคุณ และรู้จักสังเกตสไตล์ของคนอื่นๆ เมื่อคุณดูอ่านพฤติกรรมเหล่านี้เป็นแล้ว ทั้งการสื่อสารและความสัมพันธ์ไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้าน จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็น

 

 

โปรแกรมนี้จะพาคุณไปฝึกการอ่านรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนรอบตัว หรือในบริบทการทำงาน คุณจะพร้อมสำหรับการดีลกับคนหลากหลายประเภท และโน้มน้าวคนได้สำเร็จ

 

 

 

 

 

The Four Houses of DISC คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณอ่านผู้อื่นได้ขาด ซึ่งจุดนี้เอง จะทำให้คุณได้เปรียบในการทำงาน เพราะนอกจากการสื่อสารที่ไหลลื่นขึ้นแล้ว คุณยังมองออกว่าจะสื่อสารกับใครให้ได้เป้าหมายตามที่ต้องการ

 

 

เกี่ยวกับ
เทรนเนอร์

ปิยภารัศม์ หาญเจนลักษณ์ (มะเหมี่ยว)
ปิยภารัศม์เป็นเทรนเนอร์ที่มีความรู้ความเข้าใจดีเยี่ยมในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และมีประสบการณ์ทํางานหลายปีในโรงแรม ที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศ เช่น อวิสต้า ฮิลตัน และเซ็นทารา ปิยภารัศม์สั่งสมความรู้ความสามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และมีทักษะในการออกแบบหลักสูตร การฝึกอบรมที่เหมาะสมสําหรับบริษัทด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่นเดียวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ปิยภารัศม์ได้ออกแบบให้กับแบรนด์การท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้น ปิยภารัศม์ยังเป็นเทรนเนอร์และโค้ชที่มีประสบการณ์ โดยเชื่อว่าการพัฒนาตนเองเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้า และปิยภารัศม์พิสูจน์ให้เห็นโดย
การเป็นนักพัฒนาตนเองที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า
logo