The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self

สไตล์การสื่อสารของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน มารู้จักเครื่องมือที่จะช่วยคุณอ่านสไตล์ต่างๆ ได้ขาด และปรับการสื่อสารให้คุยกันเข้าใจมากขึ้น

เกี่ยวกับคอร์สนี้?

สไตล์การสื่อสารของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไป และบอกอะไรอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับตัวคนคนนั้น ว่าแต่ตัวคุณ เคยสังเกตสไตล์การสื่อสารของตัวเองรึเปล่า? ถ้ารู้สไตล์ของตัวเองและรู้จักสังเกตสไตล์ของคนอื่น จะช่วยให้การสื่อสาร และความสัมพันธ์ในทีมรวมไปถึงการทำงานร่วมกันไหลลื่นกว่าที่เคยเป็น

4 Houses of DISC คือเครื่องมือที่จะช่วยคุณอ่านสไตล์ต่างๆ ได้ขาด และปรับการสื่อสารให้คุยกันเข้าใจมากขึ้น

พันธมิตรของเรา

เกี่ยวกับ
เทรนเนอร์

ปิยภารัศม์ หาญเจนลักษณ์ (มะเหมี่ยว)
ปิยภารัศม์เป็นเทรนเนอร์ที่มีความรู้ความเข้าใจดีเยี่ยมในด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และมีประสบการณ์ทํางานหลายปีในโรงแรม ที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศ เช่น อวิสต้า ฮิลตัน และเซ็นทารา ปิยภารัศม์สั่งสมความรู้ความสามารถที่จะทําให้ประสบความสําเร็จในการทํางานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และมีทักษะในการออกแบบหลักสูตร การฝึกอบรมที่เหมาะสมสําหรับบริษัทด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม เช่นเดียวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ปิยภารัศม์ได้ออกแบบให้กับแบรนด์การท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้น ปิยภารัศม์ยังเป็นเทรนเนอร์และโค้ชที่มีประสบการณ์ โดยเชื่อว่าการพัฒนาตนเองเป็นกุญแจสู่ความก้าวหน้า และปิยภารัศม์พิสูจน์ให้เห็นโดย
การเป็นนักพัฒนาตนเองที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า
logo