Growth Mindset 1: The Power of a Growth Mindset

อนาคต... อยู่ในมือคุณ ปลดล็อคขีดจำกัดของตัวเอง และรู้จักใช้พลังความคิดบวกให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวดีขึ้น

เกี่ยวกับคอร์สนี้?

คนที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถพัฒนาได้ในได้ทุกๆ ด้าน เมื่อตั้งใจทำในสิ่งนั้น และเปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่นเพื่อการเติบโต โปรแกรม The Power of Growth Mindset คือกรอบความคิดพื้นฐานให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดชีวิต

 

ทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ ถ้าเรารู้จักพัฒนา

Growth

กรอบความคิดแบบตายตัวจะทำให้คุณเสียโอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หรือทำสิ่งเดิมให้สำเร็จโดยไม่ท้อต่ออุปสรรค Growth Mindset จะสอนให้คุณรู้จักกรอบความคิดที่เน้นการเติบโต พัฒนา และมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนที่ทำให้เก่งขึ้นในครั้งหน้า เมื่อมีความแข็งแกร่งทางจิตใจ และเชื่อว่าสติปัญญาและความสามารถพัฒนาได้ Growth Mindset จะเป็นพื้นฐานที่พาคุณไปสู่ความสำเร็จ และพัฒนาได้ตลอดชีวิต

 

 

Growth Mindset มีทั้งหมด 2 โมดูล:

Growth Mindset 1: The Power of a Growth Mindset

 

Growth Mindset 1: The Power of Growth Mindset 

อนาคต… อยู่ในมือคุณ อย่าปล่อยให้กรอบความคิด ฉุดรั้งคุณไว้ โปรแกรม The Power of Growth Mindset จะทำให้คุณรู้ว่า ความคิดในแง่บวก ช่วยให้คุณสามารถจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างไรบ้าง เวิร์คช็อปนี้จะช่วยคุณปลดล็อคขีดจำกัดของตัวเอง และสอนให้รู้จักใช้พลังความคิดบวก เพื่อทำให้ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวดีขึ้น

คลิกเพื่อลงทะเบียน

 

 

Growth Mindset 2: Building a Growth Mindset 

เรียนรู้เพื่อเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโปรแกรม The Power of Growth Mindset โปรแกรมที่สองในซีรีย์ Building a Growth Mindset จะพาคุณไปรู้จักการวางแผนที่ใช้งานได้ในชีวิตจริง เพื่อให้คุณได้เปลี่ยนจากกรอบความคิดแบบเดิมๆ ไปสู่กรอบความคิดที่จะทำให้คุณเติบโตและก้าวไปข้างหน้า

คลิกเพื่อลงทะเบียน

เกี่ยวกับ
เทรนเนอร์

บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ (ตุ้ง)
จากปริญญาต่างๆ ที่ได้รับ (ทั้งปริญญาโทและปริญญาตรี) ในสาขานิเทศศาสตร์ บุญชัย จึงสามารถทำให้ลูกค้าประทับใจด้วยแนวทางแก้ปัญหาที่เข้าใจง่ายและมุ่งเน้นเป้าหมายผ่านการฝึกอบรม อีกทั้งยังเชี่ยวชาญในหลักสูตรด้านการพัฒนา อย่างเช่น Leadership, Growth Mindset และ Outward Mindset รวมทั้งช่วยแนะนำให้ผู้อบรมเข้าใจเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารและแผนการดำเนินงานด้วย
logo