บทความ

Blog

Soft skills ที่องค์กรยุคใหม่ไม่ควรมองข้าม

4 Skillsets ที่องค์กรควรพัฒนาให้พนักงาน

สร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรอย่างไร? เพื่อเตรียมพร้อมสู้ต่อในโลกหลังโควิด

ไขกุญแจเทคนิคจัดระเบียบชีวิต สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

“รู้รอบ รู้ลึก” แบบ T-Shaped & M-Shaped Skills ทักษะที่คนทำงานทุกระดับต้องมี

อีก 5 ปี มหาวิทยาลัยจะสูญพันธุ์จริงเหรอ?

เข้าใจการทำงานของคน 4 สไตล์แบบ DISC

หลักสูตร “Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 2” โดย SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

AirBNB กับการกู้ธุรกิจด้วย Design Thinking

Checklist คุณเป็นหัวหน้าที่ดีแล้วหรือยัง

3 ข้อแนะนำสำหรับพนักงานใหม่ ที่ต้องเริ่มงานผ่านหน้าจอ