ทักษะการปรับตัว สิ่งสำคัญสำหรับคนยุคใหม่

พัฒนาทักษะการปรับตัวเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

สำหรับการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ ความสามารถในการปรับตัวคือสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะความสามารถในการปรับตัวนั้นจะช่วยให้คุณพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนที่มีทักษะการปรับตัวกลายเป็นคนที่มีข้อได้เปรียบในการทำงาน แล้วความสามารถในการปรับตัวนั้น เราจะสามารถสร้างหรือพัฒนาได้อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกัน

 

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)

คนที่มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) จะไม่ใช่คนที่มีความสามารถในการเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลา แต่จะเป็นคนที่สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆ กล้าที่จะเริ่มทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำ ไม่ว่าจะเป็นการคิดไอเดียใหม่ๆ หรือต่อยอดนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้แล้วยังกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการ
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ยังเชื่อมโยงกับมุมมองในด้านต่างๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์และสังคม มุมมองเชิงบวก ทัศนคติ ไปจนถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพราะเมื่อคุณมีทักษะในการปรับตัว คุณก็สามารถและพร้อมรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้ เมื่อคุณมีสติพร้อมรับสถานการณ์เหล่านั้นได้อย่างดี โดยเฉพาะในด้านของการทำงาน ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นทางออกของปัญหา ปรับมุมมองให้แตกต่างจากเดิม เพื่อที่จะมองเห็นโอกาสในการปรับตัว และสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้สามารถลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างดี

 

เทคนิคสำหรับการปรับตัวในการทำงาน

เปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คือเรื่องสำคัญในการปรับตัวในการทำงาน เพราะในการทำงานนั้น เราต้องได้พบกับคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่ หรือวงสังคมใหม่ๆ ทำให้คุณจำเป็นที่จะต้องรู้จักเปิดใจให้กว้างและลดอคติจากการเรียนรู้ เพื่อสร้างมิตรภาพใหม่และเรียนรู้จากพวกเขา เพื่อให้การทำงานร่วมกันนั้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานร่วมกันได้อย่างเต็มที่มากที่สุด

 

รับฟังคำวิจารณ์จากรอบด้าน

คำวิจารณ์อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆ คนรู้สึกไม่พอใจ รู้สึกกลัว และอาจจะส่งผลทำให้รู้สึกท้อแท้ในการทำงานได้ แต่การรับฟังคำวิจารณ์จากรอบด้านนั้นก็จะเป็นแรงผลักดันให้คุณสามารถนำคำวิจารณ์เหล่านั้นมาคิดทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะการปรับตัวในการทำงานและรับคำวิจารณ์ได้อย่างดี ก็จะสามารถช่วยให้คุณและทีมประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้
คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่ง ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในการทำงานหรือการปรับตัวในชีวิตประจำวันก็ตาม เพราะคนที่มี Growth Mindset จะพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยในการผลักดันขีดจำกัดของตัวเอง และพร้อมรับคำวิจารณ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ตัวเองสามารถพัฒนาได้อย่างดี ซึ่งจะช่วยในการต่อยอดไอเดียให้มีความหลากหลาย และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน

 

เป็นผู้ฟังที่ดี

การเป็นผู้ฟังที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับไอเดียต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นไอเดียในกรอบหรือไอเดียนอกกรอบก็ตาม ซึ่งคนที่ปรับตัวเก่งก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อเปิดใจรับสิ่งต่างๆ เพื่อนำมาปรับเทคนิคการทำงานของตัวเอง อีกทั้งยังช่วยสร้างความกระตือรือร้นเพื่อให้อีกฝ่ายประทับใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยการเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นจะต้องตั้งใจรับฟังสิ่งที่ต้องการจะสื่อ รู้จักตีความ ประเมินค่า และตอบสนองต่อสิ่งที่ได้ฟัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้พูดกำลังเสนออยู่

Loading

บทความอื่นๆ