Course

Outward Mindset at Work 2: Turning Outward for Results

เมื่อออกจากกล่องความคิดและเริ่มมองโลกรอบตัวและคนรอบข้างจากอีกมุมได้แล้ว ถึงเวลาที่เริ่มสร้างความไว้วางใจที่เป็นพื้นฐานของการร่วมงานที่ราบรื่น แล้วเปลี่ยนเป็นการร่วมมือกันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายเดียวกัน

Course

Outward Mindset at Work 1: Seeing Beyond Yourself

แค่เปลี่ยนวิธีมองคนรอบตัว ชีวิตก็เปลี่ยน เวิร์คชอปนี้จะพาคุณออกจากกล่อง และเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีขึ้น

Course

Building Customer-Driven Mindsets

พบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะพาคุณไปอยู่ในสถานการณ์จำลองระบบการทำงาน ที่ให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนการสร้างกรอบความคิดที่มองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อออกแบบระบบการทำงานที่สร้างความพอใจให้ลูกค้า ให้ทีมอยากเต็มที่กับงาน และให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Course

Adopt an Agile Mindset

ในโลกที่เปลี่ยนด้วยความรวดเร็ว และธุรกิจต้องพึ่งซอฟต์แวร์ การปรับตัวให้ทันคือตัวชี้ชะตาให้ธุรกิจได้ไปต่อ หลักการการทำงานแบบ agile มาจากการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ และมีผลกับวิธีการบริหารโปรเจค ทีมงาน และธุรกิจในปัจจุบันอย่างมาก พื้นฐานสำคัญเริ่มที่การเข้าใจหัวใจหลักของ การทำงานแบบ agile ที่อาศัยการแบ่งการทำงานช่วงสั้นๆ โฟกัสไปที่ผลงาน และเรียนรู้ระหว่างทาง

Course

Growth Mindset 1: The Power of a Growth Mindset

คนที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถพัฒนาได้ในได้ทุกๆ ด้าน เมื่อตั้งใจทำในสิ่งนั้น และเปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่นเพื่อการเติบโต โปรแกรม The Power of Growth Mindset คือกรอบความคิดพื้นฐานให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดชีวิต

logo