มิถุนายน 14, 2019 | Blog

หัวหน้ายุคใหม่ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

เรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆ ว่าพนักงานที่เก่งๆ เมื่อได้โปรโมทเป็นหัวหน้า กลับเป็นหัวหน้าที่ยังทำหน้าที่ได้ไม่ดี เรื่องเหล่านี้จึงกลายเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆ ในหลายๆองค์กร และ ในหลายๆวงการ

จะทำอย่างไร องค์กรถึงจะได้มี หัวหน้าที่เก่งๆ และ หัวหน้าที่ใช่?

ด้วยเหตุที่ Google ต้องการวางแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในระดับหัวหน้าของพวกเขาอย่างจริงจัง Google จึงได้ลงทุนทำการวิจัยเชิงลึกกับพนักงานของเขาในระดับหัวหน้าขึ้นไป 10,000 คน โดยเข้าไปสังเกตพฤติกรรม กระบวนการในการทำงาน และ การประเมินผลงาน เป็นต้น เพื่อค้นหาว่าทักษะ หรือ ความสามารถอะไรบ้าง ที่ Google จะต้องเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสูตรของ Management Training

จากผลการวิจัยและการศึกษาพบว่า มีอยู่ 6 เรื่องที่สำคัญ และ เป็น 6 เรื่องที่ทาง Google ได้นำไปใส่อยู่ในแผนพัฒนาให้กับพนักงานในระดับหัวหน้าขึ้นไป ดังต่อไปนี้

  1. เรื่อง Mindset และ Values:

ด้วยเหตุผลจากงานวิจัยที่ว่า Growth Mindset เป็นทักษะที่สำคัญของคนและโดยเฉพาะผู้นำในยุคนี้ Google จึงผลักดันให้พนักงานในระดับหัวหน้าทุกคนพัฒนาในเรื่อง Growth Mindset กันอย่างจริงจัง เพราะพวกเขาเชื่อว่า การมี Growth Mindset จะทำให้พนักงานในระดับหัวหน้า มีความกระตือรือร้น ที่จะทำงานที่ท้าทาย กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ และยังจะช่วยให้ผลงานออกมาดีกว่าเดิมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนให้พนักงานในระดับหัวหน้า นำค่านิยมของตนเอง ที่สอดรับกับค่านิยมขององค์กร มาขยายผลในการทำงานอีกด้วย เพราะจะเป็นการทำให้พนักงานระดับหัวหน้าทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร

  1. เรื่อง Emotional Intelligence (EI):

Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญ ที่ทำให้คนเราสามารถรับรู้และเข้าใจภาวะทางอารมณ์ทั้งของตัวเราและของคนอื่นได้เป็นอย่างดี ผลที่ตามมาคือทำให้เราเลือกพฤติกรรมที่เหมาะสม และสามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Google เชื่อว่า หัวหน้าที่มีทักษะในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ จะทำให้เขาสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดี และ สามารถทำให้คนคนนั้นตัดสินใจได้ดีด้วยเช่นกัน เพราะหัวหน้าจำเป็นต้องสื่อสาร ต้องตัดสินใจบ่อยมาก Google จึงให้ความสำคัญกับพนักงานในระดับหัวหน้าในการเรียนรู้ทักษะในเรื่องนี้

  1. เรื่อง Manager Transition:

เรื่องนี้ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นทักษะที่สำคัญ แต่ Google กลับให้ความสำคัญในเรื่องนี้

เพราะในช่วงที่ทดลองงานหรือช่วงการถ่ายโอนงาน Google ต้องการสนับสนุนให้หัวหน้ามือใหม่ ไม่ต้องกลัว หรือ ไม่ต้องกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

หัวหน้ามือใหม่ทุกคนสามารถแชร์ปัญหา แชร์เรื่องอุปสรรค หรือ ร้องขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าของเขา หรือ เพื่อนร่วมงานในทีมได้อย่างเต็มที่

เพราะ Google เชื่อว่า การทำแบบนี้จะทำให้ หัวหน้ามือใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริง และ สามารถก้าวมาเป็นหัวหน้าที่ดี ที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น

  1. เรื่อง Coaching:

Coaching เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ Google มองว่าเป็นทักษะที่สำคัญของหัวหน้าที่จะต้องมี ซึ่ง Google ได้ กำหนดนิยามของการเป็น Good Coaching เอาไว้ดังต่อไปนี้

– การให้ Feedback ต้องให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และ เฉพาะเจาะจง และถึงแม้บางครั้ง Feedback อาจจะหนักไปบ้าง แต่ต้องให้ในแบบที่กระตุ้น หรือ จูงใจให้เกิดความคิดในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

– ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสื่อสารให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ในเวลาที่ต้องประชุมหรือพูดคุยกันในแบบ One-on-one

– ฝึกฝนทักษะการฟัง โดยต้องฟังด้วยความตั้งใจจริง ฟังด้วยการเปิดใจและใส่ใจกับสิ่งที่คนพูด

– มีความตระหนักรู้ ทั้งในส่วนความคิดและทัศนคติของตัวเราเอง และ มุมมองต่อผู้อื่น

– รู้จักตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อค้นหาความมีไหวพริบและความสามารถของทีมงาน

  1. เรื่อง Feedback:

เพราะคำพูดจากหัวหน้า สามารถสร้าง หรือ ทำลายความสัมพันธ์กับลูกน้องได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้นเรื่องของการให้ Feedback จึงเป็นเรื่องที่ Google มองว่าเป็นทักษะที่สำคัญ

Google เชื่อว่า Feedback ที่ดีต้องสามารถรักษาความสมดุลทั้งด้านดี และ ไม่ดีเอาไว้ได้ และต้องมีองค์ประกอบที่สามารถทำให้ตัวพนักงานมองเห็นด้านที่เป็นบวกหรือเป็นโอกาสสำหรับเขาในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองได้

  1. เรื่อง Decision Making:

การตัดสินใจก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับหัวหน้า เพื่อให้ทุกๆ การตัดสินใจของพนักงานในระดับหัวหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ Google จึงได้กำหนดวิธีการ โดยอาศัยการตั้งคำถามเพื่อช่วยในเรื่องการตัดสินใจ ดังต่อไปนี้

– อะไร คือปัญหาที่เรากำลังจะแก้ไข? แล้วทุกคนในทีมของเรามองเห็นปัญหานี้เหมือนกันหรือเปล่า?

– ทำไม เรื่องนี้ถึงสำคัญ? และมันเกี่ยวข้องอะไรกับเป้าหมายของทีมงาน และ ขององค์กรหรืเปล่า?

– ใครเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้?

– กระบวนการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นอย่างไร?

– เมื่อไหร่ที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้? และ ใครบ้างที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง?

นอกจากนี้ Google ยังสนับสนุนให้พนักงานในระดับหัวหน้าสามารถทดสอบแนวคิดและแนวทางในการแก้ปัญหาของพวกเขาได้ ด้วยการขอรับ Feedback หรือ ความคิดเห็น จากหัวหน้าของพวกเขา หรือ จากเพื่อนร่วมงานได้ การทำแบบนี้จะทำให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ทักษะที่ Google พูดมาทั้งหมด ล้วนเป็นทักษะที่สำคัญจริงๆ

ถ้าอยากประสบความสำเร็จ อยากก้าวหน้า อยากเติบโตไวๆ ในสายงาน หรือ สายอาชีพที่เราทำอยู่

เราก็สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะเหล่านี้กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย

เพราะทุกๆ นาทีมีค่า คนที่พร้อมมากกว่า ก็จะได้โอกาสดีๆ นั้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

อย่าลืมแบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนๆ ของคุณ

บทความอื่นๆ ที่เกียวข้อง Related Articles

มิถุนายน 14, 2019
| Blog
หัวหน้ายุคใหม่ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

เรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆ ว่าพนักงานที่เก่งๆ เมื่อได้โปรโ […]

มิถุนายน 7, 2019
| Blog
ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

งานในอดีตหรือตำแหน่งงานในอดีตยังหายไปได้เลย บริษัทยักษ์ […]

มิถุนายน 6, 2019
| Blog
พัฒนาตัวเองอย่างไร ให้ไปถึง “อิคิไก”

    พัฒนาตัวเองอย่างไร ให้ไปถึง “อิคิไก” &#82 […]

logo