f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

กรกฎาคม 2020

จะเก่งแค่ไหน ก็ไม่สำคัญเท่า MINDSET ที่ดี ที่ช่วยต่อยอดความเก่งไปได้อีกไกล โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะในแง่เทคโนโลยี และโครงสร้างทางธุรกิจ การมี GROWTH MINDSET จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการทำงาน ให้คุณพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆ แม้ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม