f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

มิถุนายน 2020

แน่นอนว่า ใครๆ ก็อยากประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องการเรียน การงาน การเงิน หรือการใช้ชีวิต เราอยากไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวาดไว้ แต่กลับมีคำถามว่า “อะไรนะที่ทำให้เรายังไม่มีความสุขและไม่ประสบความสำเร็จ” “ทำไมเราทำงานหนักแล้วแต่ยังไม่สำเร็จสักที” “ทำไมอีลอน มัสก์ บิลเกตส์ แจ๊ค หม่า หรือเจเค โรว์ลิ่งถึงได้ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นๆ”

Digital Disruption & Digital Transformation คืออะไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในการทำธุรกิจ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทำงานในธุรกิจหรือการให้บริการลูกค้า อาจเรียกได้ว่า Digital Transformation