f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

สิงหาคม 2019

บางครั้ง การทำโปรเจคก็อาจไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่าง ถ้ามองด้วยโมเดล project management triangle งบประมาณ คุณภาพของงาน และความเร็ว ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ project manager ที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญ ว่าสิ่งไหนมาก่อนหลัง

เพราะเป็นหัวหน้าจึงเหนื่อย วิธีพัฒนาตัวเอง พร้อมตัวช่วยสำหรับ manager หน้าเก่าและมือใหม่ จะมีอะไรที่ช่วยให้การปรับตัวง่ายขึ้นได้บ้าง 

จะเก่งแค่ไหน ก็ไม่สำคัญเท่า MINDSET ที่ดี ที่ช่วยต่อยอดความเก่งไปได้อีกไกล โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะในแง่เทคโนโลยี และโครงสร้างทางธุรกิจ การมี GROWTH MINDSET MINDSET จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในการทำงาน ให้คุณพัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆ แม้ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม