f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

YourNextU

10 สถานการณ์ที่ภาวะความเป็นผู้นำช่วยคุณได้

1. มีหน้าที่รับผิดชอบใหม่

เช่นเมื่อเริ่มงานใหม่หรือได้ตำแหน่งใหม่ ความ proactive จะช่วยให้เรียนรู้และปรับตัวได้เร็วขึ้น

 

2. พร้อมเสมอแม้เจอการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณฝึกตัวเองให้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในจุดที่ขาดอยู่เสมอ จะเจอกี่ disruption ก็ไม่หวั่นไหว

 

3. ไม่ล้มเลิกเมื่อเจออุปสรรค

เส้นทางสู่ความสำเร็จทุกเส้นทาง ย่อมมีอุปสรรค เป้าหมายที่ชัดเจนและความมุ่งมั่นจะทำให้ก้าวข้ามผ่านไปได้

 

4. รับผิดชอบหน้าที่ได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง

ในการทำงานเป็นทีม ความ proactive จะช่วยให้คุณเป็น team player คนสำคัญ

 

5. จัดลำดับความสำคัญได้เสมอ

เพราะจุดหมายอาจมีมากกว่าหนึ่งสิ่ง ความเข้าใจในความสามารถของตัวเองและจุดที่ต้องพัฒนา จะช่วยให้ลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องทำชัดเจนขึ้น

 

6. เป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัว

Team motivation คือสิ่งที่ละเลยไม่ได้ เมื่อมีเป้าหมายใหญ่ การช่วยกันสร้างแรงผลัก จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้ด้วยกัน

 

7. รู้หน้าที่และความสำคัญของตัวเองเสมอ

แม้ในเวลาที่แผนบางอย่างไม่ชัดเจน ผู้ที่มี Self-Leadership จะไม่มัวแต่สับสนในบทบาทของตัวเอง แต่จะยึดมั่นในเป้าหมายที่ตั้งไว้และปรับตัวตาม

 

8. ริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ

สร้างจุดหมายของตนเอง และตั้งใจทำให้สำเร็จได้จากการพัฒนาในสิ่งที่ตัวเองขาดอยู่เสมอ

 

9. ปล่อยวางกรอบความคิดเก่าๆ

วิธีการมองหรือ Mindset เก่าๆ อาจไปกับเป้าหมายใหม่ที่ตั้งใจไม่ได้ การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองจะพาคุณไปสู่จุดหมายใหม่ได้โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ

 

10.สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

บางครั้งคุณก็ต้องการกำลังใจ ซึ่งคุณสามารถสร้างสิ่งนี้ให้ตัวเองได้ เมื่อรู้ว่าคุณสามารถไปถึงเป้าหมายได้ เพียงแค่เข้าใจ Self-Leadership

 

มาเรียนรู้ภาวะผู้นำให้ดียิ่งขึ้นที่ กับ คอร์ส Self-Leadership ที่ YourNextU.com

แชร์เรื่องนี้:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a comment