YournextU

ให้ลูกรู้จัก “เปิดโอกาสให้ตัวเอง” เรียนรู้ Growth Mindset สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน?

Growth Mindset เป็นกรอบความคิดที่ถูกพูดถึงและเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญอีกอย่างนึงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถใช้จริงได้ผ่านมุมมองแบบเปิดกว้างและการเชื่อว่าคนเราสามารถเติบโตได้ตลอดเวลา

การสร้าง Growth Mindset ให้กับเด็กเป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง ดร.แครอล ดเว็ค (Carol Dweck) ผู้ให้คำนิยาม ‘Growth Mindset’ จากหนังสือ Mindset: The New Psychology of Success ได้แนะนำว่าการปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต จะทำให้พวกเขามีพัฒนาการทางสมองได้ดีมากยิ่งขึ้น รักในการทำสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา สามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและนำไปต่อยอดสู่ความสำเร็จได้ โดยการปลูกฝัง Growth Mindest สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยวิธีการต่อไปนี้

ทำให้พวกเขามองเห็นถึง ‘การเติบโตทางความคิด’ ที่แท้จริง

การชี้นำให้ลุกเห็นถึงการเติบโตทางความคิดหรือ Growth Mindset ที่แท้จริง จะทำให้พวกเขารู้ว่า ตัวพวกเขาเองก็สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันหรือความท้าทายใหม่ ๆ การสอนให้เห็นข้อผิดพลาดและการให้ความสำคัญกับความพยายามของพวกเขาจะทำให้พวกเขาได้เรียนรู้และเติบโตได้มากกว่าเดิม มากกว่านั้น มันสามารช่วยสร้างความมั่นใจในตนเองและความยืดหยุ่นกับสิ่งต่าง ๆ ทำให้เกิดสมดุลด้านอารมณ์ที่ดีนั่นเอง เช่น การทำให้พวกเขามีคำถามในหัวว่า “ฉันได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับความล้มเหลวครั้งนี้บ้างนะ” 

ทุกสิ่งสามารถเป็นจริงได้ถ้ามี ‘การลงมือทำ’

อย่าให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ก่อนที่พวกเขาจะได้ลงมือทำด้วยตัวพวกเขาเอง สอนให้พวกเขาคิดในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น หากพวกเขาทำสิ่งนั้นแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ มันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเองทำไม่ได้ตลอดไปหรอก บางอย่างหรือบางสิ่งต้องใช้เวลาและกระบวนการในการเรียนรู้ เพราะฉะนั้นการตัดสินว่าพวกเขาทำไม่ได้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

ใช้หนังสือเป็นตัวช่วยในการบ่มเพาะความคิด

การใช้หนังสือประเภทนิทานหรือวรรณกรรมเยาวชน ก็เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอ่านหนังสือจะช่วยให้เด็กได้เกิดการตีความและคิดได้มากกว่าเดิม มากกว่านั้น การพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือต่าง ๆ กับพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาเกิดการวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุและผลอย่างถี่ถ้วนได้อีกด้วย

การที่ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบความคิดแบบ Growth Mindset จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยให้พวกเขามีความคิดที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นทั้งกับตนเองและผู้อื่น มีความพยายามที่มากกว่าใคร ล้มและลุกใหม่ได้เสมอจนสุดความสามารถ การมีความเข้าใจเรื่อง Mindset จึงเป็นจิตวิทยาสมัยใหม่ที่ทำให้เรามีความรู้เรื่องระบบความเชื่อเกี่ยวกับความคิดที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จได้โดยการคิดให้กว้างมากกว่าเดิม 

Loading

บทความอื่นๆ