อะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าเรามี Growth Mindset & Outward Mindset

เคยได้ยินคำนี้กันไหม “อยู่กับคนแบบไหน เราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้น อยากมีชีวิตที่ดี ให้พาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่ดี”

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนรอบข้างของเราที่ใช้เวลาร่วมกันมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงานฯ ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการตัดสินใจของเราเป็นอย่างมาก พวกเขาสามารถเปลี่ยนทัศนคติของเราได้ และหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้ในปัจจุบัน

เรามาลอง Check List ตัวเองกันซักหน่อย!! ว่าสังคมที่หล่อหลอมให้เรามีทัศนคติในตอนนี้ สามารถทำให้เรามี Growth Mindset & Outward Mindset มากน้อยขนาดไหน ?

เพราะ Mindset เป็นสิ่งสำคัญที่จะตัดสินให้เรานำพาชีวิตตัวเองให้ #ก้าวหน้า หรือ #ถดถอย

Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโต มองว่าความสามารถและสติปัญญาของเราสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้

มองว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติ เป็นโอกาสในการเรียนรู้ และปรับปรุงพัฒนาความสามารถของตนเอง โดยจะไม่โทษตัวเองและผู้อื่นเมื่อเกิดความล้มเหลว

ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง หมั่นเรียนรู้ ทำความเข้าใจในเรื่องใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติมให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

มองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ หากล้มก็พร้อมที่จะลุก

Outward Mindset การคิดนอกกรอบ มุ่งเน้นไปที่สิ่งรอบตัว และมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและผู้อื่น

ใส่ใจและเข้าใจผู้อื่น จะไม่มองข้ามหรือปล่อยให้ความคิดของผู้อื่นถูกละเลยความสำคัญไป

เข้าใจว่าการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่เสมอ คอยให้ความร่วมมือและสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน

ชอบการริเริ่ม ส่งเสริม สร้างสรรค์ และกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ โดยไม่รู้สึกกลัวที่จะพบเจอกับความท้าทายกับสิ่งเดิม พร้อมมองหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ปัญหาอยู่เสมอ

 

เป็นอย่างไรกันบ้าง ทุกคนมี Growth Mindset & Outward Mindset ครบ 6 ข้อแล้วหรือยัง ? นี่เป็นเพียงตัวอย่างการมี Mindset ที่ดีเท่านั้น ยังมีอีกหลายข้อ ที่จะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น

 

เรียนรู้หลักสูตร Growth Mindset และ Outward Mindset คอร์สเรียนยอดนิยมจาก SEAC คลิกเลย: https://www.yournextu.com/

Loading

บทความอื่นๆ