คุณสมบัติพนักงานในฝัน ที่องค์กรชั้นนำจะไม่ปล่อยให้หลุดมือ!

ทุกวันนี้ มีเจ้าของธุรกิจและองค์กรมากมายที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆ และอุปสรรคต่างๆ ที่พวกเขาคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งเข้าใจผิดกันภายในองค์กร การทุจริต หรือแม้กระทั่งการเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่สั่นคลอนทั้งการทำงาน โครงสร้างองค์กร และภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ไม่น้อยเลย ดังนั้นเหล่าองค์กรต้องหันมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนอีกครั้ง  

นอกจากการมีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน การวางระบบที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายที่เป็นเหตุเป็นผลแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กร และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังไว้ก็คือ #พนักงาน เพราะองค์กรจะไม่สามารถพัฒนาหรือก้าวไปข้างหน้าด้วยดีได้เลยหากปราศจากพนักงานที่มีคุณสมบัติที่ดีและเหมาะสม! 

แน่นอนว่าหลายๆ คนมีสไตล์การทำงานที่แตกต่าง มีความคิด มุมมอง และวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้วในการทำงาน หากต้องการเติบโตในระยะยาว พนักงานทุกระดับจำเป็นต้องปรับจูนตนเองเพื่อเข้าใจและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น รวมถึงมองเห็นเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน เพื่อสร้างสรรค์งานให้ตรงตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้ คำว่า #พนักงานที่ดี คือบุคคลที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเอง สร้างผลงานให้กับทีม และนำพาโอกาสใหม่ๆ มาให้แก่องค์กรได้ 💯 แต่นอกเหนือจากคุณสมบัติในการทำงานที่เหมาะสมแล้ว #ทัศนคติและ #ทักษะทางสังคม ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหน แต่หากมีทัศนคติในเชิงลบ ไม่ใส่ใจคนรอบข้าง นึกถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง ก็อาจทำให้ชีวิตการทำงานไม่ราบรื่นและทำลายโอกาสในการเติบโตของตนเองและองค์กรได้ง่าย ๆ 

ดังนั้น การมี Soft skills จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกแห่งการทำงานเพราะ Soft skills คือทักษะทางสังคมที่เรานำมาใช้เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และช่วยสร้างคุณสมบัติพนักงานที่องค์กรต้องการร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น อุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ หรือกรอบความคิดต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการทำงาน ประสานงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนากระบวนการคิดและความสัมพันธ์ของเรากับคนในทีมให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกัน ช่วยเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมทีมให้เป็นความร่วมมือกันอย่างสมานฉันท์ เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนั่นเอง! 

YourNextU เผย 5 คุณสมบัติพนักงานที่ดีที่องค์กรชั้นนำจะไม่ปล่อยให้หลุดมือ

  1. คนที่มีทัศนคติเชิงบวก👍 ไม่ว่าสถานการณ์การทำงานจะท้าทายแค่ไหน คนที่คิดบวกก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้เป็นอย่างดี พร้อมประสานงานต่างๆ และยินดีช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ อีกทั้งยังเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมทีมแบบไม่ตัดสิน 

  1. ไม่เอาเปรียบหรือนินทาว่าร้ายผู้อื่นรู้จักการทำงานเป็นทีม 🫂 คนที่มีความเป็นทีมเวิร์กส่วนใหญ่จะไม่มักง่าย ไม่เลือกเส้นทางที่ง่ายหรือรวดเร็วที่สุดแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนร่วมงาน 

  1. มีความรับผิดชอบสูงซื่อสัตย์สุจริต 💼 ไม่ทิ้งงาน ไม่ปล่อยปละละเลย ทำงานในความรับผิดชอบของตนเองหรืองานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงมีความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ขโมยสิ่งของ หรือการทุจริตต่อองค์กรในทุกรูปแบบ 

  1. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี 🤗 ไม่ว่าจะเป็นโลกภายนอก เทรนด์ต่างๆ หรือแม้แต่นโยบายขององค์กรเองก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คนที่ปรับตัวได้เร็วมักจะมีที่ทาง ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
  1. เปิดรับโอกาสใหม่ๆไม่กลัวความท้าทาย 🚀 พร้อมรับมือกับปัญหา ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม หากรู้จักวิธีวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทาย ก็จะยิ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรมากกว่าเม็ดเงินหรือกำไรใดๆ 

เพราะโลกแห่งการทำงานไม่ได้มีแค่เราและผลประโยชน์ของเราเพียงฝ่ายเดียว การมีพนักงานที่ดีก็ถือเป็นกลไกลที่สำคัญสำหรับเจ้าของธุรกิจและองค์กร หากคุณสามารถปรับใช้ Soft Skills ให้เข้ากับการทำงาน รู้จักเข้าอกเข้าใจกันและกัน เคารพซึ่งกันและกัน รวมถึงโฟกัสที่ประโยชน์ส่วนรวม และมองหาโอกาสเติบโตที่แท้จริงในระยะยาว ก็จะสามารถทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรก็จะสามารถเติบโตขึ้นได้อีกระดับนั่นเอง!​​

 

Loading

บทความอื่นๆ