ขั้นตอนการสร้าง Growth MIndset ที่ดีให้แก่ลูกควรเริ่มต้นด้วยการใช้ “คำชม” อย่างถูกวิธี

 

จากหนังสือ Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา ของ แครอล ดเว็ค (Carol Dweck) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การให้กำลังใจโดยใช้คำชมต่อเด็กอย่างถูกวิธีก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้าง Grwoth Mindset ให้กับเด็กวัยเจริญเติบโต 

การใช้คำชมที่ผิดประเภทอาจเกิดขึ้นได้โดยที่พ่อและแม่นั้น ส่วนมากจะให้กำลังใจลูกหลานแบบผิด ๆ มาอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งมีผลในการเจริญเติบโตทางความคิดของเด็กเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น “เก่งมาก” “ฉลาดที่สุด” อาจทำให้เด็กที่ยังไม่มีความสามารถในการแยกแยะนั้น คิดว่าตนเก่งฉลาดและเก่งกว่าทุกคนจนไม่สามารถทนต่อความผิดพลาดที่ตัวเองทำได้

“ฉลาดที่สุด” ไม่ใช่คำที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา

การชมเชิงที่บอกว่าลูกตัวเองเก่งที่สุด ก่อให้เกิดความคิดแบบ Fixed Mindset ซึ่งคือกรอบความคิดที่ว่าตนเองนั้นเหนือกว่าและพิเศษกว่าเด็กคนอื่น ๆ และทำให้ต้องพยายามให้ตัวเองเก่งตลอดเวลาเพื่อให้คนอื่นเห็นตลอดเวลา การที่พวกเขาทำแบบนั้นเพราะพวกเขากลัวตัวเองจะผิดพลาดและรับไม่ได้ดับการผิดพลาดของตัวเอง กลัวการที่คนอื่นหัวเราะเยาะและไม่มีความคิดที่จะยอมรับความผิดพลาดเพื่อพัฒนาตัวเองต่อ สุดท้ายอาจนำไปสู่การท้อแท้ในตัวเองและความสามารถที่ลดน้อยลงไปได้

การติชมอย่างตรงจุด ช่วยเพิ่มโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาตัวเองได้มากกว่าเดิม

การชมที่ดีนั้น ควรเลือชมจากความพยายามของพวกเขาไม่ใช่ตัวบุคคล เพื่อทำให้พวกเขาได้ทบทวนและมีกำลังใจในการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง และหากเป็นไปได้ ควรเน้นการชมแบบเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้เด็กได้รู้ว่าควรปรับปรุงที่จุดไหน นอกจากคำชมแล้ว การติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเน้นให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองควรพยายามมากกว่าเดิมจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ทำให้เด็กรู้สึก ‘โง่’ และ ‘ผิด’ 

รับฟัง “เสียงสะท้อน” จากพวกเขาอย่างตั้งใจ

การรับฟังความคิดเห็นหรือการรับฟังเสียงสะท้อนจากพวกเขา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ทั้งตัวผู้ปกครองและตัวเด็กเอง การรับฟังกันและกันช่วยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังทำให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การแก้ปัญหานั้น เป็นไปได้อย่างตรงจุด  

การปลูกฝัง Growth Mindset ที่ถูกต้องส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาทางความคิดได้มากยิ่งขึ้น

การปลูกฝัง Growth Mindset ให้เด็กวัยเจริญเติบโต ทำให้ตัวของพวกเขาเองนั้น กล้าที่จะเผชชิญหน้าทุกปัญหา เปิดรับสิ่งต่าง ๆ และเรียนรู้ความผิดพลาดเพื่อนำไปพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

YourNextU  เชื่อว่าทุกวัยมีศักยภาพในตัวเองและมีความสามารถมากพอในการประสบความสำเร็จได้ ฉะนั้น การเปลี่ยนกรอบความคิดจะสามารถทำให้เด็กเชื่อว่า “การพยายาม” ไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คิด

อ้างอิง

https://bit.ly/3nYM7Ua 

Loading

บทความอื่นๆ